Nu kartläggs övervikt bland förskolebarn

Barnhälsovården i länet kartlägger just nu förskolebarnens viktproblem - efter larm från många håll att övervikten ökat bland fyra-och femåringarna.