Konsumentverket: Inlåningsföretag vilseleder konsumenter med "sparkonton"

1:52 min

Aktörer på inlåningsmarknaden marknadsför sina konton under namnet sparkonto, trots att de inte omfattas av insättningsgarantin. Nu kräver Konsumentverket ett stopp på marknadsföringen.

Sparkonto är ett mycket mer känt begrepp än inlåningskonto. En undersökning som Konsumentverket har gjort visar att konsumenterna associerar begreppet med ett tryggt sparande, ett konto där pengarna inte kan gå förlorade eftersom de omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Vad bara sex procent av svenskarna vet är att den statliga insättningsgarantin inte gäller för inlåningskonton. Ändå marknadsförs inlåningskonton under namnet sparkonto.

– Går det som mest illa kan företaget gå i konkurs och du förlorar dina pengar.

Att kalla inlåningskonton för sparkonton riskerar att ge spararna en bild av en trygghet som inte finns för den typen av sparande, menar därför Konsumentverket

Får man kallas det sparkonto om det inte är det?

– Det vet vi faktiskt inte för det har inte prövats rättsligt vad ett sparkonto ska anses vara. Vi anser att resultat av vår undersökning visar att konsumentens syn på vad ett sparkonto är, är något helt annat än vad ett inlåningskonto är.

Konsumentverket har granskat samtliga aktiva aktörer på inlåningsmarknaden. Det visar sig att alla marknadsför sina konton under namnet sparkonto.

Anna K Hult vill inte säga att att inlåningsföretagen gör detta för "luras":

– Det kan jag inte uttala mig om, men man bör inte inte använda sig av begreppet sparkonto när man marknadsför inlåningskonton.