Tidigare ständige sekreteraren

Sara Danius lämnar Akademien

2:37 min

Svenska Akademiens tidigare ständiga sekreterare Sara Danius lämnar nu Akademien helt.

Enligt Sara Danius erbjöd hon sig att komma tillbaka till posten som ständig sekreterare för några dagar sedan.

"Den nuvarande sekreteraren slutar till sommaren av åldersskäl. Det blev nej tack. Jag beslöt mig då för att lämna Akademien även som passiv ledamot", skriver hon i ett meddelande hon skickat till Dagens Nyheter.

Ständige sekreteraren Anders Olsson säger till Kulturnytt att det finns en uppgörelse och att det är skönt att man kunnat göra upp i godo.

– Det har varit en lång dialog och till slut har vi hittat en lösning som båda parterna är tillfreds med, säger Anders Olsson. 

Var det nödvändigt för Sara Danius att lämna akademien?

Det har varit en konflikt under en längre tid och jag bedömde det som nödvändigt under de här omständigheterna. Det är ett ömsesidigt beslut där Sara Danius och de här parterna varit överens.

Vad handlar det om för pengar i den här överenskommelsen?

– Frågor om uppsägningstid och avgångsvederlag har inte varit reglerade i något avtal mellan parterna. Därför har vi utgått från riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i statliga bolag. På grund av den har vi nått fram till en överenskommelse som är rimlig.

Men ni kan inte gå in närmare på överenskomelsen?

– Nej, det kan jag inte göra. Av respekt mot Sara Danius.

Hon har fått ett avgångsvederlag på nio månader

I sitt pressmeddelande skriver Svenska Akademien:

”Svenska Akademien har bedömt att det funnits sakliga skäl att avsluta Sara Danius sekreterarskap i förtid. Detta har lett till affektladdad polemik och sammanblandning av olika frågor. Svenska Akademien ber Sara Danius om ursäkt för sin del i detta.”

Sara Danius advokat Anders Elmér bekräftar för Kulturnytt att Sara Danius lämnar Svenska Akademien. 

– Vi har fört förhandlingar i 9-10 månader nu och akademien har gått med på att man ska ha uppsägningstid. Förhandlingarna har rört om hon ska ha något ytterligare utöver det och det är det som landat i den här överenskommelsen. Hon får period med uppsägningstid, lön, pension och så får hon ett avgångsvederlag, säger Anders Elmér.

Vad är det för pengar det handlar om?

– Hon har fått ett avgångsvederlag på nio månader utöver uppsägningstiden fram till april. Jag har inte stämt av med Sara Danius formellt om att dela ut en exakt siffra, men det är nio månader som avgångsvederlaget handlar om.

Hur ser Sara Danius på överenskommelsen?

– Givet det som hände förra året i april och den turbulens och de förhandlingar som varit tycker hon att det är en godtagbar överenskommelse. Det är naturligt i alla sådana här överenskommelser att man kanske tycker att man skulle kunna fått mera, men hon tycker det är godtagbart i den här situationen och är glad att kunna gå vidare, säger Anders Elmér.

Under krisen i Svenska Akademien, som pågått sedan november 2017, har ett flertal akademiledamöter lämnat sina stolar. I april förra året lämnade Sara Danius sitt uppdrag som ständig sekreterare, men sedan dess har det varit oklart om Danius skulle återvända eller inte till Akademien. Nu lämnar hon officiellt sin stol.

– Nu har vi löst flera av de svåra situationerna vi har haft på vårt bord. Nu tycker jag att vi kan se framåt med stor förtröstan. Vi har tre vakanser och i och med att Sara Danius går har vi en stol som vi behöver fylla. Vi har mycket att göra, men det ser hoppfullt ut, säger Anders Olsson, till Kulturnytt.

De stolar som nu står tomma är nummer sju, nio och tretton.