Kritiken: Värmeverk i Lövsta kan äventyra dricksvatten

2:09 min

Naturskyddsföreningen i Stockholm riktar hård kritik mot Stockholms stads planer att bygga ett nytt värmeverk vid en gammal soptipp i Lövsta i Hässelby.

För Stockholms stad handlar det om jättestort energiprojekt i flera etapper. Kolkraften i Värtaverket i Hjorthagen ska fasas ut och det gamla värmeverket i Hässelby ska läggas ner och ersättas med bostäder. Därför vill Stockholms stad bygga ett helt nytt kraftvärmeverk i Lövsta. 

Men bekymren radar upp sig. En konsekvens blir att det populära Lövstabadet försvinner. Och marken där värmeverket ska byggas är en över 70 år gammal soptipp som är så förorenad att den inte duger för att bygga bostäder på.

– Det mest oroande är att ingen verkar veta hur sjöbotten intill soptippen ser ut. De planerade fartygstransporterna till och från värmeverket kan göra att giftigt bottensediment rörs upp. Det skulle kunna slå hårt mot Mälaren som dricksvattentäkt, säger Naturskyddsföreningens ordförande Anders Tranberg.

Han menar att sjöbottens tillstånd borde ha undersökts från början.

Det är Stockholm Exergi, tidigare Fortum Värme, som står bakom planerna på ett värmeverk i Lövsta.

Företagets hållbarhetschef Ulf Wikström håller med om Mälarens botten är en viktig fråga och att kartläggningen ska börja snarast.

– Vi är i ett tidigt skede i projektet, men undersökningarna har startat och pågår just nu. Vi får absolut inte äventyra Mälaren som dricksvattentäkt, säger han.