KLIMATPÅVERKAN

Nya metoder ska minska avloppsutsläpp i Östersjön

2:33 min

Städer och lärosäten i Östersjöområdet ska ta fram metoder för att förebygga att avlopp svämmar över och rinner ut i havet i samband med skyfall.

Intensiva regnoväder på grund av klimatförändringar gör att översvämningar i städers avloppsnät blir allt vanligare. Målet med städernas och lärosätenas arbete är att minska mängden föroreningar som rinner ut i havet.

– Man bedömer det som ett stort problem, och i projektet har vi bedömt att om alla städer skulle implementera de verktyg som vi kommer att jobba med, så skulle man minska mängden föroreningshalter till Östersjöområdet med ungefär 50 procent, säger Sylvia Waara, miljövetare vid högskolan i Halmstad, som är med i samarbetet.

Många städer har i dag kombinerade nät för avlopps- och dagvatten, och de allt större stenlagda ytorna har minskat naturens förmåga att suga upp regnvatten.

Det gör att avloppsnät lätt svämmar över vid stora skyfall och vid höjda vattennivåer. Konsekvensen blir att orenat avloppsvatten med en hög näringshalt och andra skadliga ämnen rinner ut i Östersjön.

Söderhamns kommun till exempel drabbades för några år sedan av översvämningar i samband med ett kraftigt åskoväder. Filmer på nätet visar hur bensinpumpar står till hälften i vatten, och hur boende i stadsdelen Vågbro tar sig fram med båt. Även avloppsnätet svämmade då över. 
 
– Det blev en väckarklocka för kommunen att man måste ta ett helhetsgrepp med klimatförändringar och särskilt vid höga flöden. Det är ny kunskap som ska in i samhällsplaneringen, säger Margareta Örn-Liljedahl, projekthandläggare på Söderhamns kommun.

Söderhamns kommun hör nu till de nio städer och sju lärosäten i Östersjöområdet som är med i det EU-finansierade projektet Noah, där bland annat teknik ska testas som gör det möjligt att stoppa eller reglera flödet i avloppsnätet vid stora regnmängder.

Ett verktyg ska också tas fram som stadsplanerare ska kunna använda för att förebygga översvämningar.
 
– Det ska göras så kallade hydrologiska modeller av vissa områden i de här städerna, där man kan modellera fram vad vi kan förvänta för resultat. Var blir det översvämningar, när och hur mycket regn krävs? Är det till exempel i områden där vi planerar nybyggnation eller där det redan finns bostäder? säger Sylvia Waara.

Söderhamn har i två tidigare EU-projekt jobbat med klimatanpassning i stadsplanering. Enligt Margareta Örn-Liljedahl handlar det just om att kunna förutse översvämningsrisker.
 
– Det är jättebra att kunna göra det innan det har hänt på just kritiska platser, säger hon.