Tunna torskar - fisket kan stoppas

1:36 min

Torsken i Östersjön är i så dåligt skick att det kan bli ett fiskestopp nästa år.

Joakim Hjelm är en av de forskare som ger råd till EU:s fiskeministrar. Han berättar att det ser illa ut för torskbeståndet.

– Mängden torsk är för liten för att man på lång sikt ska veta att den ska finnas kvar.

Joakim Hjelm är chef för Havsfiskelaboratoriet och en av experterna i Internationella havsforskningsrådet, ICES, som ger vetenskapliga råd till EUs fiskeministrar. Han säger att torskarna nu är smala och magra, och att varannan torsk dör naturligt. De svälter ihjäl.

Det här gäller torskbeståndet öster om Bornholm, som i decennier har varit det största och ekonomiskt viktigaste fiskeområdet i Östersjön. Förändringen är så stor att det inte har gått att beräkna mängderna torsk i ton de senaste fem åren utan bara om beståndet ökar eller minskar. Men nu har forskarna använt en ny modell och kan säga hur stort beståndet är.

– Det ser en indikation på att modellen fungerar, men vi ser också att beståndet inte är så stort som vi hoppats på. Genom att vi kan använda en analytisk modell och räkna ut hur många ton fisk det finns, så kan vi också jämföra med referensnivåer. Det vi kan se är att torskbeståndet, med stor sannolikhet, är under den här minstanivån som man bör ligga på. Det är lite oroväckande, säger han.

I slutet av maj kommer Internationella havsforskningsrådet ge sitt slutgiltiga råd till fiskeministrarna i EU.