Grönt ljus för staty nedanför slottet

Det finns inga hinder mot att placera Dag Hammarskjölds byst i sluttningen nedanför slottet. Det tycker Riksantikvarieämbetet, som kom med sitt beslut idag.

Diskussionen har ju varit både lång och hetsig när det gäller var den här bysten som Dag Hammarskjölds minnesfond gjutit ska stå. Fonden tycker att sluttningen nedanför slottet är en bra plats, men på ett möte där landshövding Anders Björck var med, sa han att det är totalt omöjligt eftersom reglerna för nybyggnad är så stränga. 
Nu har Riksantikvarieämbetet tittat på frågan och med tanke på var bysten är tänkt att stå och att den är så pass liten, så tycker myndigheten inte att den stör slottets kulturhistoriska värde.
Nu är det Statens Fastighetsverk som slutligt ska bestämma om bysten ska ställas där, eventuellt måste de återigen fråga länsstyrelsen för att få gräva i marken.