ARBETSMILJÖN I ÄLDREVÅRDEN

Hög arbetsbelastning och vikariebrist ger stress inom äldreomsorgen

3:21 min

Omkring 90 procent av arbetsplatserna inom äldreomsorgen i Sverige har fått anmärkningar på sin arbetsmiljö, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.

Jonna Lundqvist är undersköterska och samordnare vid Ängegården i Brunflo. Hon upplever arbetsmiljön som bra, men har bland annat känt av personalbristen inom äldrevården.

– Ja, det kommer vi väl inte ifrån. Folk blir sjuka och det är svårt att få in vikarier, säger hon.

Jennifer Granlöf är undersköterska vid Ängegården. Även hon upplever arbetsmiljön som bra, men vet inte hur länge hon kommer fortsätta arbeta inom äldrevården.

– Med hög arbetsbelastning så tror jag inte att det håller hela livet, säger hon.

De brister som Arbetsmiljöverket upptäckt handlar bland annat om det förebyggande arbetsmiljöarbetet, alltså att arbetsgivaren inte har undersökt och åtgärdat risker på jobbet. Och det handlar inte bara om de fysiska riskerna - som tunga lyft, utan även hur chefer hanterar personalens höga arbetsbelastning till exempel.