Vindkraft i Västernorrland

Nej till vindkraftverk i Fängsjön och Storsjöhöjden

1:15 min

Den politiska majoriteten i Sollefteå säger nej till vindkraftverk i Fängsjön och Storsjöhöjden.

Centerparitet och Västra Initiativet har tidigare sagt nej till vindkraftverk i de två stora områdena. Nu har Vänsterpartiet som hade en vågmästarroll i frågan, tagit ställning och säger också nej. 

- Vi har försökt att väga in, så många olika aspekter som möjligt. Det handlar både om samernas syn på det här och naturområden som har skyddsvärden, säger Carin Collén, vice ordförande i Vänsterpartiet Sollefteå.

– Det är även många fritidsboende och även en del företagare som drabbas. Allt det ihop gör att det inte inte känns som någon optimal plats för vindkraftverk, fortsätter hon. 

  Det har varit en långvarig het fråga om det ska byggas cirka 100 vindkraftverk i de stora skogsområdena.

Forsca (ett bolag med norska Fred Olsen och skogsbolaget SCA) har aviserat intresse att lämna in en ny ansökan att få bygga trots att mark- och miljööverdomstolen tidigare avvisat bolaget. Ett av skälen var då att de inte specificerat exakt var varje enskild snurra skulle stå.

Forsca har däremot avvaktat Sollefteå kommuns nya inställning – detta eftersom det är ny majoritet i kommunen efter årsskiftet med Centerpartiet, Västra Initiativet och Vänsterpartiet. 

Gustav Nordström, vd på Forsca vill inte kommentera politikernas ställningstagande. Han vill inte heller i nuläget uttala sig om bolaget kommer att lämna in en ansökan.