385 000 dog av avgaser – på ett år

0:23 min

385 000 människor miste livet i förtid till följd av avgaser under 2015, enligt en ny studie. Dieselfordon pekas ut som den främsta källan till dödsfallen.

Dieseln står för nästan hälften av dödsfallen i världen som inträffade på grund av fordonsavgaser 2015. Det har studien från International Council on Clean Transportation (ICCT), i samarbete med amerikanska universitet, kommit fram till.

Studien har tittat på utsläpp från olika bränslen i bilar, lastbilar, bussar och sjöfarten för att se hur de påverkar vår hälsa.

Enligt studien dör minst 3,4 miljoner människor varje år av luftföroreningar. Elva procent av dessa dödsfall orsakas av avgaser. Utsläppen från transportsektorn kopplas till hjärt- och lungsjukdomar, stroke och diabetes och tros ha kostat det globala samhället cirka 1 000 miljarder USA-dollar under 2015. Det motsvarar 9,3 biljoner kronor – eller drygt 1 200 kronor per människa på jorden.

Stora andelar av de utsläppsrelaterade dödsfallen återfinns i folkrika länder som Kina, Indien och USA men sett till befolkningsmängd var antalet dödsfall högst i Tyskland – tre gånger högre än det globala genomsnittet. En större andel dieseldrivna fordon pekas ut som orsaken.

En av rapportförfattarna, Joshua Miller, manar till handling för att ersätta förorenande fordon:

"Den stora påverkan på folkhälsan som dieseldrivna fordon i Europa har understryker behovet av utsläppsbegränsningar och möjlighet att se till att dessa efterlevs".