Bifarliga frön stoppas

0:24 min

Mark- och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens beslut att tillåta sockerbetsodlare använda frön som behandlats med ett förbjudet insektsmedel, Imidakloprid.

Det betyder att fröerna inte får användas på åkrarna förrän domstolen gjort en prövning av beslutet.

Det skulle strida mot försiktighetsprincipen, enligt Mark-och Miljödomstolen.

Kemikalieinspektionen hade gett en så kallad nöddispens till betodlarna, som överklagades av bland annat Naturskyddsföreningen och Sveriges Biodlares Riksförbund.

Imidakloprid är farligt för pollinerande insekter.