Trendbrottet: Trafikutsläppen ökar igen

2:26 min

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken ökade förra året, för första gången sedan 2010. – Det är oroande, säger Stockholms miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr (MP).

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken ökade med 0,5 procent förra året, enligt en ny rapport från Trafikverket. Det var första året med ökning sedan 2010.

Ökningen beror i första hand på ökad lastbilstrafik – allt fler varor transporteras på våra gator och vägar.

– I Stockholm har vi ett mål om att vara helt fossilbränslefria år 2040, så vi har en del att jobba med, säger Katarina Luhr.

Vad är det viktigaste staden kan göra för att minska utsläppen?

– Vi måste ställa om fordonsflottan till el och biogas, men vi måste också planera staden så man kan transportera sig utan bil.