Vart ska alla foton ta vägen?

2:46 min

I digitaliseringen och de smarta telefonernas tidevarv fotograferas det som aldrig förr. Men hur ska alla foton som tas bevaras för eftervärlden, och vem ska ta ansvar för att det görs? Det är två frågor som Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige vill att den nya regeringen ser över i en statlig utredning.

– Det är oroväckande att det är så väldigt många som fotograferar, men hur många bilder blir kvar egentligen? säger Eva Dahlman, en av talespersonerna för Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige.

– Det var enklare förut, men idag är det inte precis många fotoalbum som bevaras, fortsätter hon.

Till vardags arbetar Eva Dahlman som fotohistoriker. Det är ett arbete som hon jämför med ett detektivarbete, eftersom det ofta är slumpen som avgör vilka foton som sparas – och var i landet de hamnar.

– Problemet med fotografi i Sverige idag är att den inte har någon hemvist. Tittar du på det tryckta ordet så har du Kungliga Biblioteket, och detsamma gäller filmen. Men fotografin flyter kring utan att någon tar ansvar för den, säger Eva Dahlman.

Tidigare har Moderna museet och Nordiska museet i Stockholm haft visst ansvar för det svenska fotografiet, men de funktionerna har avvecklats, och idag saknas enligt Eva Dahlman en nationell kulturpolitik för hur det fotografiska kulturarvet ska bevaras för eftervärlden. Istället för att ansvaret för att samla in, ta hand om och tillgängliggöra fotografier läggs på privatpersoner, släktingar eller enskilda museer, menar hon att det borde lyftas upp på nationell nivå.

Det är särskilt viktigt i dagens digitala samhälle, fortsätter Eva Dahlman, eftersom antalet fotografier hela tiden ökar, på både smarta telefoner och som kommunikationsform i sociala medier.

– Det är också farligt, att det kan bli så att de stora bolagen, som Facebook, Instagram eller liknande, bestämmer vad som bevaras, säger hon.

Eva Dahlman och Nätverket nationellt ansvar för fotografi har lyft frågan om en statlig utredning av det svenska fotoarvet under flera år, än så länge utan gensvar. Nu sätter de sitt hopp till den nya kulturministern.

– Jag tror att om det inte blir någon statlig utredning som ser över det hela, så kommer man inte att kunna se tillbaka om 50 år, på hur det har sett ut i Sverige och vad man tog för typ av bilder, säger Eva Dahlman.

Kulturnytt har sökt kulturminister Amanda Lind som avböjer att kommentera.