BESLUT I DAG

Nu ska terrorsamröre förbjudas

2:26 min

Regeringen vill göra det straffbart att delta i, eller hjälpa, en terrororganisation.

Målet är att lagen ska börja gälla i augusti, och i dag tas beslut om att skicka förslaget till lagrådet.

– Min bedömning är att med den här utvidgningen av det kriminaliserade området så kommer vi att kunna åtala och döma betydligt många fler i den här kretsen än man tidigare kunnat göra, säger justitieminister Morgan Johansson till Ekot.

I dag finns flera olika lagar som handlar om brott kopplade till terrorism. Det är till exempel straffbart att resa, utbilda, offentligt uppmana och rekrytera för terroristbrott, men det nya lagförslaget innebär att det också skulle bli straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet eller att på andra sätt ha samröre med en terroristorganisation.
 
– Det vi nu gör det är att vi också kriminaliserar allt deltagande och samröre med en organisation som typiskt sett ägnar sig åt terroristverksamhet, och det kan till exempel handla om att man på olika sätt främjar eller understödjer den organisationen, man rekryterar nya medlemmar, att man försöker få in mer pengar till den här organisationen, att man utför transporter, att man ordnar möteslokaler, säger Morgan Johansson.

Att det ska ske en utökad kriminalisering var en del av terroröverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna efter terrordådet på Drottninggatan 2017.

I december samma år förslog en utredning att det skulle bli straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet, och idag kommer regeringen alltså att besluta om en lagrådsremiss med ett sådant förslag.

I flera andra EU-länder finns redan lagar som liknar den som regeringen nu vill införa i Sverige. I Belgien har till exempel fler än 350 personer dömts för olika brott kopplade till terrorism de senaste åren, och där har den vanligaste rubriceringen just varit att man deltagit i en terroristgrupps verksamhet. 
 
– Skillnaden blir att du behöver inte knyta dem till något specifikt konkret brott. Utan kan du knyta dem till organisationen och att de på olika sätt har främjat och understött organisationen, då kommer du kunna åtala och döma dem, säger Morgan Johansson.

I den lagrådsremiss som regeringen ska besluta om i dag föreslås att brottet ska kunna ge upp till sex års fängelse om det är grovt, säger Morgan Johansson.

– Om du exempelvis engagerat dig i IS eller al-Qaida så är det grovt brott, och då kommer vi kunna gå upp till sex års fängelse. Preliminärt har vi satt de straffskalorna, sedan gör vi en totalöversyn av alla straffskalor gällande terroristbrott och det kommer i mars, så då kan det bli tal om ytterligare skärpningar, men det är så långt vi sagt i den här delen, säger justitieminister Morgan Johansson.