Brister cyklistsäkerhet

Farliga cykeltunnlar i Västerås

1:34 min

I höstas dog en kvinna i cykeltunnel korsning på Råby i Västerås efter en krock med en annan cyklist. Nu är rapporten över olyckan klar som visar att tunneln saknar trafiksäker sikt.

Flera av cykeltunnlarna som byggdes under 1970-talet i Västerås saknar en sikttriangel på tio meter, men det är för kostsamt och i vissa fall omöjligt att bygga om konstruktionerna.

– Vår utgångspunkt är att det är positivt när gående och cyklister separeras från fordonstrafiken och även om cykeltunnlarna inte uppfyller sikttriangeln så uppfyller de det kravet, säger Linnea Viklund, gatuchef på Västerås stad.