Medicinsk etik

Statligt råd vill ha fast abortgräns

2:06 min

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, föreslår att regeringen ska utreda om det ska införas en ny fast veckogräns för när abort ska tillåtas.

Bakgrunden är närheten i tid mellan när abort är tillåtet och när för tidigt födda barn kan räddas.

– Det har förekommit exempel när det har fötts barn med livstecken efter en abort och att barnläkarna har gjort insatser för att rädda de här barnen till liv, säger Kjell Asplund.

Enligt abortlagen ska man försöka undvika att livsdugliga foster aborteras. Men med dagens praxis där abort i speciella fall tillåts fram till vecka 22 har ändå aborterade foster visat livstecken efter att de fötts fram. Därför har det diskuterats att gränsen ska sänkas med exempelvis en vecka.

Men tidigt födda kommer sannolikt kunna räddas allt tidigare framöver och därmed kommer diskussionen om tidsgränsen fortsätta.

Samtidigt pekar Statens medicinsk etiska råd i en artikel på DN debatt på att vissa kvinnor förtränger sin graviditet och kommer sent till vården. Dessutom kan allt fler missbildningar upptäckas i det ultraljud som nu görs vecka 18 till 20.

SMER föreslår därför en fast abortgräns. Men för att undvika sena aborter bör ultraljudsundersökningen tidigareläggas enligt Kjell Asplund:

– Det skulle ge kvinnan och sjukvården mer rådrum så att det inte att blir de här besluten som måste tas i stor hast.

För att undvika att aborterade foster visar livstecken bör också möjligheten att injicera ett medel i fostret som gör att hjärtat stannar utredas, enligt SMER, och användas om kvinnan själv vill.

– Då når man syftet med aborten, att man inte ska föda barn, säger Kjell Asplund.

Men finns det inte ett etiskt problem med att injicera ett medel i ett fosters kropp som gör att hjärtat stannar i sig?

– Jo, det är klart att det här är en situation som är oerhört svår för kvinnan, de närstående och personalen.