Hård kritik mot friskola

Europaskolan i Vasasstan i Stockholm tar inte mobbning på allvar. Det hävdar skolverket som nu riktar skarp kritik mot skolans rektor.
Framför allt är det en lågstadieklass i Europaskolan som haft problem med mobbning. Några pojkar har enligt en anmälan från en förälder blivit slagna på könsorganen i duschrummet. En flicka har hotats och blivit nedtrykt på marken av två pojkar som kallade henne för könsord. Efter flera liknande händelser ville en av lärarna bilda en antimobbningsgrupp, men rektorn, Anette Parts tyckte att det skulle bli för dyrt, och ville inte betala lön för den tid lärarna lägger ner på arbete mot kränkande behandling. Hon har också sagt till skolverket att den handlingsplan som skolan måste ha mot kränkande behandling å mobbning är en pappersprodukt utan praktiskt syfte. Efter att flera föräldrar för ett tag sen anmälde skolan för att inte göra nånting åt uppenbara fall av mobbning och fysiska övergrepp får Anette Parts nu skarp kritik av skolverket som anser att hon helt missförstått syftet med en handlingsplan som enligt skolverket utgör grunden för att motverka kränkande behandling inom skolan. Om inte rutinerna ändras inom tre månader riskerar skolan att bli av med tillståndet. Rektorn Annette Parts vill inte kommentera den kritik hon nu får av skolverket