Förslag om fast abortgräns

13 min
  • Statens medicinsk-etiska råd, kommer idag med nya förslag
    inom svensk abortlagstiftning, som bl a innebär en ny fast veckogräns för när abort ska tillåtas.
  • Borde vi ha en fast veckogräns för när abort ska tillåtas?
  • Hör Ingemar Engström, sakkunnig på Statens medicinsk-etiska råd
    och medförfattare till rapporten, Emma Henriksson, före detta kristdemokratisk riksdagsledamot och idag debattör i samhällsfrågor samt Kajsa Dovstad, liberal debattör och läkare.