Störande byggljud tvingar logopeder att ställa in besök

2:13 min

Ljud och vibrationer från sjukhusbygget i Malmö stör arbetet på logopedmottagningen. Konsekvensen: små barn i Malmö och Lund som behöver hjälp med språkutvecklingen får vänta i upp till nio månader på en tid.

Sjukhusområdet i Malmö är en byggarbetsplats och när det borras djupt ner i marken skapar det ljud och vibrationer som gör att det inte går att jobba som vanligt på logopedmottagningen, som ligger en halv trappa under marknivå.

– Jag är jätteledsen för att vi har hamnat i den här situationen och jag önskar att vi hade kunnat förutse det innan. Men det gjorde vi inte och det har både patienter och medarbetare fått ta konsekvenserna av, säger Katarina Bexelius, verksamhetschef för logopedin på SUS och en av dem som hade till uppgift att planera hur logopederna skulle kunna jobba på under byggtiden.

Nu letar logopedmottagningen i Malmö lokaler utanför sjukhusområdet.

I Trelleborg, Ängelholm och Helsingborg klarar logopedmottagningarna vårdgarantin och kallar till ett första besök inom 90 dagar. I Kristianstad är väntetiden sju till åtta månader för barn, medan det i Malmö alltså är upp till nio månaders väntetid för ett förstabesök för ett barn.