Moderna tycker inte att ansvar för svenska foton behöver utredas

2:09 min

Ett fotografinätverk vill att regeringen utreder vem som ska ha ansvar för att bevara foton som tas i Sverige för eftervärlden. Moderna museet svarar att de stora institutionerna redan gör det jobbet i dag.

Nätverket nationellt ansvar för fotografi säger att det är otydligt vem som har ansvar för att bevara foton i Sverige i dag. De vill att regeringen ska tillsätta en utredning om vem som ska ha huvudansvaret för att bevara foton för eftervärlden.

Två museer som haft ansvar för att bevara foton är Moderna museet och Nordiska museet i Stockholm. Anna Tellgren är intendent med särskilt ansvar för foto på Moderna museet, och hon håller inte med nätverket om att det behövs en statlig utredning

– Det finns museer som tar hand om och ansvarar för fotografier i Sverige i dag, säger hon.

Du tycker inte att det behövs någon statlig utredning?

– Nej jag tror att det är viktigare att ge de museer som bedriver verksamheten mer resurser att bedriva verksamhet och se över att de olika museerna samarbetar. De museer som har stora fotografisamlingar har kontakt med varandra och vi tittar över hur man kan samla det på bästa sätt.

Nordiska museet är en av de institutioner som tidigare hade ansvar för att bevara svenskt fotografi. Jonas Engman, chef för museets arkiv, säger att han känner till att det finns önskemål om att ansvaret för att bevara foton ska ligga hos en institution.

– Men det finns ingen organisation som jag vet är direkt adresserad och känner sig adresserad, säger han.

Skulle ni vilja ha en roll i ett bevarande av alla digitala foton?

– Det viktiga är att det sker på ett bra sätt, inte vilken institution som får ansvaret. Den fullständigt avgörande frågan är att det finansieras, en del av de fotografiska samlingarna håller på att förstöras rent kemiskt.