Terrorlagstiftning

Kritiken mot nya lagen: ”Otillfredsställande”

1:19 min

Samröre med terrororganisationer kan bli olagligt redan i augusti i år. Men tunga namn kritiserar regeringens förslag i SVT:s Rapport.

– Det finns en risk för rättssäkerheten, säger Anna Skarhed, tidigare justitiekansler.

Både tidigare justitiekanslern Anna Skarhed och advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg ställer sig i SVT:s Rapport kritiska till förslaget som presenterades av justitieminister Morgan Johansson på torsdagen.

Anna Skarhed säger att hon i remissvar flera gånger kritiserat liknande förslag för att inte vara tillräckligt precisa.

– Det finns en risk för rättssäkerheten för de som kan bli misstänkta – men också en stor risk att vi inte kan döma de som verkligen gjort sig skyldiga till brott, därför att bevissvårigheterna är för stora, säger Anna Skarhed i inslaget.

Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet säger i samma inslag att det finns anledning till kritik ur ett humanitärt perspektiv, då även sjukpersonal skulle kunna lagföras för samröre.

– Läkare och sjuksköterskor som arbetar för de civila, men som indirekt kan komma en terrororganisation till gagn, kan komma att omfattas av den här lagstiftningen, och det är otillfredsställande, säger Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare till SVT:s Rapport.