Träning

Mindfulness kan minska ensamhet

2:06 min

Att träna mindfulness via mobilen kan minska din ensamhet och öka dina sociala kontakter. Det menar forskarna bakom en nyligen publicerad amerikansk studie.

Det är vanligt att träna mindfulness för att minska stressymptom. Sociala effekter är däremot mer oväntade. Fredrik Livheim, psykolog och forskare på Karolinska Institutet, menar också att det är ett relativt outforskat område inom vetenskapen. Han välkomnar därför den nya studien.

– Jag tror att det här är första gången jag ser mindfulness användas specifikt för att minska ensamhet. Jag är så glad att någon tar sig an det här fältet, för ensamhet är någonting som ökar och man ser också att det kan vara skadligt. 

I den amerikanska studien fick 153 personer använda ett av tre olika träningsprogram via sin smarta mobil under 14 dagar. Två av programmen innehöll mindfulness. Men det var bara ett av mindfulnessverktygen som gav resultat – det som innehöll träning i acceptans. Deltagarna i den gruppen minskade sin känsla av ensamhet med 22 procent och ökade sina sociala kontakter med i snitt två per dag. 

Psykolog Fredrik Livheim förklarar att acceptans i det här fallet inte handlar om att ge upp eller gilla läget, utan om att konstatera hur läget är och öppna upp för hur man känner i en given stund. Men hur kan vi få hjälp att ändra vårt beteende genom att konstatera hur vi känner?
 
– När vi gör det så släpper vi också en slags kamp mot att inte uppleva det vi faktiskt upplever, vilket också frigör en massa energi som du kan lägga på att agera i riktning med vad du tycker är viktigt, säger Fredrik Livheim.


Referens:
Emily K. Lindsay et al. "Mindfulness training reduces loneliness and increases social Contact in a randomized controlled trial". PNAS, 11 februari 2019. DOI: 10.1073/pnas.1813588116