KAN FÅ STORA KONSEKVENSER

Bortslarvad valblankett har lett till politiskt kaos i Ragunda kommun

1:47 min

En konskevens kan bli att alla förtroendevalda måste väljas om. Länsstyrelsen som slarvade bort blanketten har startat en utredning.

Sverigedemokraterna fick tre mandat i Ragunda kommun efter valet i höstas. Men det tredje kunde inte tillsättas, eftersom en kandidat fick sina personröster underkända när Länsstyrelsen missat att registrera blanketten med kandidaten i Valmyndighetens datasystem. 

Eftersom det saknades ett mandat när alla personer skulle tillsättas i styrelser och nämnder kan misstaget få till följd att alla förtroendevalda måste väljas om i Ragunda kommun. Mängder av redan tagna beslut, som bygglov och annat, kan dessutom bli ogiltiga.

Den styrande majoriteten vill rädda situationen genom att utöka kommunstyrelsen från 11 till 13 ledamöter för att garantera sin majoritet, något som oppositionen i Ragunda ställer sig frågande till.

På måndag hålls ett extrainsatt kommunstyrelsemöte i Ragunda kommun med anledning av den här frågan.