Hårdare regler för folköl

Från den första juli kommer det att bli nya strängare regler för att få sälja folköl. Det innebär att alla butiker som säljer folköl måste anmäla det till kommunen, som ska upprätta ett folkölsregister. För tillsynen kommer kommunerna att ta ut en avgift på runt 1000 kronor.
De handlare som P4 Kalmar talat med är kritiska till avgiften, som de ser som ännu en extra pålaga. Och handlarna menar att det ska säljas många fler folköl innan den första tusenlappen är inräknad.