Skarp kritik mot bristande bemanning och kompetens i vården

1:52 min

Bristande bemanning och kompetens i sjukvården leder till allvarliga risker för patienterna, konstaterar Inspektionen för vård och omsorg i en ny rapport.

– Vi ser att akutmottagningarna ibland bemannas med personal utan tillräcklig kompetens, vi ser att personal vid larmcentralerna inte alltid ställer de frågor som behövs för en korrekt prioritering för ambulansen, vilket kan vara livsavgörande för patienterna, säger Joakim Sebring som är inspektör vid IVO.

Patienter löper allvarliga risker när det inte finns tillräckligt med personal i vården, eller när personalen saknar nödvändig kompetens. Det är en av slutsatserna i en ny rapport där Inspektionen för vård och omsorg sammanfattar utvecklingen i sjukvård och socialtjänst under förra året.

– Vi ser också att väntan på vård vid allvarliga sjukdomar kan leda till försämrade prognoser, till exempel att cancertumörer blir svårare att operera, fortsätter han.

Många patienter fick förra året en trygg och säker vård och ett bra bemötande, skriver IVO, men den nya rapporten fokuserar på det som inte fungerade och som kan förbättras. Och man pekar på en bristande helhetssyn, där varje verksamhet löser sin egen uppgift, men ingen tar ansvar för hela patienten.

Det gäller till exempel barn och unga med psykisk ohälsa som behöver insatser från skolan, psykiatrin och socialtjänsten. Men också människor med flera sjukdomar som inte själva kan samordna sin vård. Och här anser IVO att vårdgivarna inte tar sitt ansvar.

– Vård och omsorgsgivarna på högsta ledningsnivå behöver prioritera frågor om bemanning och kompetens, framhåller Joakim Sebring.

– Vi betonar också att så länge de här utmaningarna består så är det vård och omsorgsgivarnas ansvar att ha en förstärkt uppföljning för att se till att oönskade händelser inte inträffar, avslutar Joakim Sebring.

Rapporten baseras på IVO:s egen tillsyn, men också på patienters och anhörigas klagomål och anmälningar från vården om missförhållanden och skador.