Fler kvinnliga vd:ar

Ökad jämställdhet i börsbolagen

1:39 min

Under det senaste året har fler kvinnor kommit in i börsbolagens ledningsgrupper – nu räknas vart femte bolag som jämställt.

– Det går helt klart åt rätt håll, säger Sandra Bourbon, vd för analysbolaget Equalytics.

– Det ser vi också när vi tittar i årsredovisningarna, bolagen nämner att de har satt upp mål och prioriterar de här frågorna för att kunna attrahera talanger i framtiden, säger Sandra Bourbon.

Men trots att andelen kvinnor ökar så är det fortfarande en rejäl övervikt av män. Av totalt 330 bolag på Stockholmsbörsen är det 62 som räknas som jämställda, vilket innebär att de har en ledningsgrupp som består av minst 40 procent kvinnor. Det kan jämföras med att det är 66 bolag som inte har en enda kvinna i ledningen.

Att ytterligare en storbank, Handelsbanken, har fått en kvinnlig vd det senaste året har hjälpt till att lyfta siffrorna när det gäller de verkställande direktörerna på börsen. Nu har 29 av börsbolagen en kvinnlig vd, förra året var det 25. Det motsvarar en ökning från 8 procent till 9 procent. Så trots ökningen är alltså inte var tionde vd en kvinna. 

Men i internationella jämförelser brukar Sverige ändå stå sig rätt bra. Till exempel hade både Italien och Danmark 0 procent kvinnliga vd:ar bland bolagen på respektive lands storbolagsindex förra året, enligt en genomgång av undersökningsbolaget Heidrick & Struggles.

– Sverige ligger långt fram helt klart, men vi kan bli bättre, och som i andra frågor vill vi gärna vara bäst och få andra länder att följa efter. Därför är det ännu viktigare att vi fortsätter att jobba på de här frågorna, säger Sandra Bourbon.