Järnväg

Ny metod kan öka Malmbanans kapacitet

1:25 min

Nya forskningsresultat vid Luleå tekniska universitet, LTU, visar på metod som kan minska slitaget och bullret på Malmbanan. Enligt docenten Saad Ahmed Khan kan det handla om en minskning på åtminstone 60 procent.

Malmbanan är en av Europas äldsta och tyngst trafikerade järnvägslinje. Den är även av strategiskt intresse för Sverige och det finns därför ett ökat krav på förväntad kapacitet i framtiden. 

– Det är en ny teknik som som vi sätter på rälsen. USA använder den nu och diverse bolag i Kina med, hävdar Saad Ahmed Khan.

Enligt Mattias Asplund som jobbar på Trafikverket blir det i dag väldigt stora kontakttryck mellan hjul och räls som resulterar i sprickor och forskningen som tagits fram på LTU påvisade en smörjning som ska modifiera och minska friktionen i syfte att öka järnvägens kapacitet och i sin tur minska buller.

– Vi kan se att det här som vi kallar "Top-of-the-rail friktionsmodifierare" (TOR-FM) att det även påverkar buller och där har vi faktiskt påvisat väldig positiva effekter och på många ställen, säger Asplund.

Det finns dock inget fast beslut om när det förväntas att smörjsystemet ska sättas i praktik ännu eftersom att kostnaden anses för stor. Forskningen kommer dock att fortsätta och behovet för ökad kapacitet av Malmbanan kvarstår.

– Vi följer med vad som händer i forskningen, utvecklingen och omvärldsbevakningen. Men vi tittar mer på mobil utrustning som finns i loken, säger Mattias Asplund.