Miljömöte i EU

Tyskland: Två graders uppvärmning är okej

2:07 min

Om Norden får bestämma är EU klimatneutralt till 2050. En vision som långt ifrån alla medlemsländer ställer sig bakom.

Tysklands hållning – att två graders global uppvärmning är okej – oroar EU-källor som Ekot pratat med.

Hur ambitiösa klimatmål ska EU sätta och hur ska man göra för att nå Parismålen? Det har EU:s klimat- och miljöministrar diskuterat i dag – och åsikterna går isär. 

Flera av EU:s klimat- och miljöministrar välkomnar EU-kommissionens förslag till klimatstrategi där man förordar att EU ska ha netto-nollutsläpp år 2050.

Sverige och de nordiska länderna hör till de mest ambitiösa.

– EU ska vara klimatneutralt senast till år 2050, sade den danska ministern Christian Lilleholt.

Men långt ifrån alla ställer sig bakom ett sådant mål i dag.

EU:s största industrination, Tyskland, vars stöd är avgörande för EU:s klimatstrategi, har än så länge inte gjort några sådana löften på hemmaplan.

Och medan vissa ser 1,5 graders global uppvärmning som det maximalt acceptabla pratade den tyska ministern Svenja Schulze i dag om att hamna under två graders uppvärmning. Tyskland hållning är oroande uppgav en EU-källa i dag för Ekot.

Från EU-kommissionens sida pekar man på möjligheter med klimatomställningen som kan leda till nya jobb och ekonomisk tillväxt.

– Genom klimatsatsningar kan EU:s ekonomi växa med två procent till år 2050, sa EU-kommissionären Karmenu Vella på dagens möte.

Några EU-länder ser dock fler svårigheter än möjligheter. Framförallt den polska ministern oroas över att det skulle kosta väldigt mycket för Polen att ställa om då landet är starkt beroende av kol.

Åsikterna går också isär när det gäller hur man ska nå de mål som man senare ska enas om för 2050. Kärnkraftens vara eller inte är en fråga som delar EU-länderna. Vissa ser det som en förutsättning för att nå ambitiösa klimatmål. Andra, som Luxemburg, ser det som ett hinder.

– Kärnkraft är farligt, onödigt och det kan aldrig vara en lösning, sade Luxemburgs Carole Dieschbourg.