FN:s barnkonvention

Uppmärksammad vårdnadstvist överklagad

1:36 min

Advokat Tomas Bodström vill att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd i målet där en gotländsk pappa fick ensam vårdnad om två barn, som han tidigare dömts för att ha misshandlat.

Det är som ombud för mamman Tomas Bodström argumenterar att det är viktigt för ledningen av rättstillämpningen att få svar på ett antal frågor som han tycker att domen i Svea Hovrätt väcker.

I Hovrätten miste ju mamman vårdnaden för att hon ansågs inte ha medverkat till umgänge mellan barnen och pappan, trots att de hade gemensam vårdnad. 

Tomas Bodström ställer sex frågor som han vill ha svar på från Högsta domstolen. Bland annat om hur barnens vilja i en vårdnadstvist ska utredas och i vilka fall det är möjligt att gå emot barnens vilja för att det är nödvändigt med hänsyn till barnens bästa.
 
Tomas Bodström vill veta om hovrättens dom är förenlig med FN:s barnkonvention.

 Pappans ombud Shantu Wahlgren sade i samband med hovrättsdomen att hon inte tror att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd, men att "man aldrig vet".