Bloggkrönikan 22 oktober 2005

Bloggkrönikan den 22 oktober tar upp de olika förslagen om att öka övervakningen av medborgarna och en åsknatt i Finistère.

Justitieminister Thomas Bodström vill ge polisen tillstånd att använda hemliga tvångsmedel som telefonavlyssning och husrannsakan även mot personer som inte är misstänkta för något brott. En ny rättsprincip för Sverige sa Bodström själv i Ekot.

”Nej detta är inte en ny rättsprincip. Det är en utpräglad orättsprincip”, skriver Kerstin Berminge på Motvallsbloggen och fortsätter:

” Förslaget innebär inget mindre än avskaffande av rättsstaten. Att han inte skäms, att de socialdemokrater som stödjer förslaget inte skäms. Att de liberaler, som alltid berömmer sig av att värna om de enskilda människornas integritet och som inte häver upp sina röster och protesterar mot lagförslaget, inte skäms! Det har sagts av andra redan men förtjänar att upprepas: Man kan inte skydda demokratin genom att avskaffa den.

Det är mycket svårt att tro att de här lagarna mot terrorism verkligen handlar om att skydda oss mot eventuella terrorattentat från (- ja från vem och vilka?) …Jag ser bara en rationell orsak till att stifta dem, att det handlar om att skaffa sig ”lämpliga” maktmedel för en framtida situation med tilltagande ”social oro” och med inhemska uppror mot den ekonomiska makten och de politiska eliterna, mot dem som utarmar fler och fler människor.”

Magnus Ljungkvist med bloggen Magnus tankar betecknar det som 

”… mycket, mycket allvarligt att en socialdemokratisk justitieminister så lättvindigt överger viktiga rättsprinciper för att vinna populistiska poäng. Själva demokratin tar skada av denna vurm för polisstaten och övervakningssamhället.”

Greger Hälltorp med bloggen Rationalisten skriver om justitieministerns förslag att alla som är skäligen misstänkta för något brott, oavsett typ eller påföljd, ska tvingas lämna DNA-prov.

”Kanske är det ytterligare ett tecken på hur mycket (s) har kommit att identifiera sig med makten, detta att hela tiden vilja övervaka och registrera och samla information. Den svenska, etablerade, vänsterns många, många fel till trots har den trots allt lutat åt det frihetliga och demokratiska hållet och har därför haft vissa beröringspunkter med liberala ståndpunkter. På områden som integritet och mänskliga rättigheter har det oftast funnits en möjlighet att se att det åtminstone finns en god vilja.

Nu när (s) slutat se sig som ett politiskt parti som får slåss om makten med de andra partierna i allmänna val och istället har börjat identifiera sig själv med maktapparaten, är utvecklingen mot mer övervakning och mindre personlig integritet för medborgarna fullständigt logisk.

Och så … kommer nya trevliga förslag … angående befogenheter för polisen att genomföra t.ex. husrannsakan och telefonavlyssning i förebyggande syfte.

Det blir en hel del övervakning och rätt lite integritetsskydd eller hänsyn till grundläggande medborgerliga och mänskliga, individuella rättigheter.

Thomas Bodström är verkligt farlig.”

Till sist en existentiell fundering från Bodil Malmsten som från Frankrike driver bloggen Finistère. Hon skriver under rubriken Åsknatt:

”Det var som blixten hade slagit ner, säger man.


I morse vid femtiden slog den ner.


Inte i mitt hus, inte den här gången. Inte som under förra stora åskvädret när det sprutade gnistor och blixtrade blått ur väggurtagen - modemet dog och bildröret till TV:n exploderade.

Utsikten mot havet såg ut som bilderna från första Gulfkriget, spektakulärt om man inte var utsatt för det.
Jag steg upp med en känsla av oro som inte vill gå över, en insikt om otryggheten med att finnas, som jag - trots att solen kommit fram ur åskmolnen - inte kan bli kvitt.”

Jörgen I Eriksson
jorgeni.eriksson@sr.se

Citerade bloggar:
Motvallsbloggen: http://www.alba.nu/motvallsbloggen/
Magnus tankar: http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/
Greger Hälltorp: http://rationalisten.gregerhalltorp.net/
Bodil Malmsten: http://www.finistere.se/blogg/

Policy för Ekots bloggkrönika:
Ekots bloggkrönika återger åsikter, tankar och inlägg om politik och samhälle i vid bemärkelse som publiceras på bloggar på internet. Förutsättningen är att de ska vara relevanta, genomtänkta och välgrundade.