GRUVKONFLIKTEN

Avgörande i uppmärksammad gruvkonflikt på Österlen

0:47 min

Nu får länsstyrelsen i Skåne och över trehundra markägare avslag på sin överklagan när det gäller gruvbolaget Scandivanadiums provborrningstillstånd.

  • I fjol fick det brittiska företaget Scandivanadium undersökningstillstånd av Bergstaten för flera områden i Skåne, vilket ledde till omfattande protester på flera håll.
  • Bolaget vill starta gruvbrytning i Skåne för att utvinna ämnet vanadin och tillståndet handlade om att bland annat provborra på elva platser på Österlen.
  • Flera kommuner, länsstyrelsen i Skåne och över trehundra markägare överklagade beslutet men nu har förvaltningsrätten i Luleå kommit med ett avgörande i den uppmärksammade tvisten och avslår samtliga överklaganden som kommit.
  • Sett till antalet klagande är tvisten om Scandivanadiums tillstånd en av de mest omfattande som behandlats vid domstolen.