Skola

Betygsforskaren: Det krävs krafttag mot orättvisa betyg

1:38 min

En ny rapport från Skolverket visar att skillnaderna i betygsättning mellan olika skolor fortsätter att vara stora.

Rapporten från Skolverket jämför slutbetygen i årskurs nio med resultaten på de nationella proven. Analysen visar att betygsättningen är mer restriktiv i skolor med många högpresterande elever och mindre restriktiv i skolor med många lågpresterande elever. En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå rättvisa betyg med dagens betygssystem.

Så länge det inte finns några nationella riktlinjer för att sätta betyg så kommer lärare sätta betyg på olika sätt, menar Anders Jönsson som forskar om betygsättning vid Högskolan i Kristianstad. Han tror att det går att förbättra likvärdigheten genom att använda vissa metoder vid betygsättning.

Han har gjort en experimentell studie där lärare i Helsingborg fick betygsätta elever i ämnet engelska med hjälp av två olika metoder för betygsättning. I det ena fallet var lärarna i två tredjedelar av fallen och i det andra fallet i under hälften av fallen. De fortsatta studierna kommer att omfatta omkring 200 lärare och två olika ämnen.