ARBETSFÖRMEDLINGEN SPARAR

Färre sommarjobb för utsatta ungdomar

1:41 min

Efter arbetsförmedlingens besparingskrav riskerar det extra bidraget till kommunerna att försvinna.

Ungdomar med särskilda behov kan få svårare att få sommarjobb.

I Örnsköldsvik har det senare åren funnits ett 60-tal feriejobb som fördelats av arbetsmarknadsenheten till bland andra ensamkommande barn och ungdomar i behov av extra stöd.
Det är 20 jobb fler utöver de 40 jobb som finns i budgeten, men som kunnat ordnas med hjälp av statsbidrag via Arbetsförmedlingen.

– I fjol kunde vi erbjuda 60 jobb, i år tror vi att vi hamnar på de 40 jobb som vi har budgeterat, säger Maria Nilsson, avdelningschef för arbetsmarknad och integration i Örnsköldsviks kommun.

Om de extra möjligheterna till sommarjobb minskas kommer det att slå mot utsatta ungdomar.

 – Det är jätteviktigt, ett sätt att komma in i arbetsmarknaden men också ett sätt att visa upp sig och knyta kontakter, menar Maria Nilsson.

Jobben som fördelas av arbetsmarknadsenheten är utöver de sommarjobb som går att söka via hemsidan.