WETTERSTRANDS DUBBLA ROLLER

Lövin kallas till utskottet

2:59 min

Nu kommer stark kritik mot regeringens hantering av Maria Wetterstrand som utredare av biobränsleinblandning i flygbränsle. Miljöminister Isabella Lövin (MP) kallas nu till Miljö- och Jordbruksutskottet för att svara på frågor om Maria Wetterstrands dubbla roller.

Tidigare språkröret för Miljöpartiet Maria Wetterstrand satt som styrelseledamot i och ägde aktier i ett företag som fått stöd för att utveckla tillverkning av biobränsle för flyget, samtidigt som hon var utredare av biobränsleinblandning i flygbränsle.

– Vi vill ju kalla Isabella Lövin nu, för att hon som ytterst ansvarigt statsråd ska kunna svara på om hon kan garantera den här utredningens oberoende. För det är ju det som är frågan nu, och hur man kommer att se över sina rutiner framåt, säger moderaten Jessica Rosencrantz som är andre vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet och fortsätter:

– Men just i den här specifika sakfrågan har ju Moderaterna länge velat se en inblandning av biobränsle i flyget och det är viktigt nu att den här utredningen inte kidnappas på grund av att regeringen haft dålig kontroll, säger Rosencrantz (M).

Miljöminister Isabella Lövin har sagt att hon först igår fick vetskap om Maria Wetterstrands engagemang och aktieinnehav i bolaget Cortus Energy. Moderaten Jessica Rosencrantz vill bland annat veta varför Isabella Lövin inte har sett till att få information av departementet.

Tina Acketoft, som är Liberalernas ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, kallar regeringens val av Maria Wetterstrand som utredare för en "klantig tillsättning."

– Bara det faktum att man sitter i en styrelse innebär ju att du måste ha bolagets bästa för ögonen och det gör att det kan öppna för att man inte tror att den här utredningen är korrekt utförd och det är olyckligt, äsger Acketoft (L). 

Även Sverigedemokraterna är kritiska och vill att riksdagens konstitutionsutskott ska granska hur Isabella Lövin har hanterat risken för jäv och intressekonflikter i samband med att Maria Wetterstrand utsågs till utredare.

– Det är ju en uppenbart jävssituation, hon har ju ett ekonomiskt egenintresse i den bransch som hon har utrett. Det är obegripligt hur regeringen kan ha tillåtit detta, säger Martin Kinnunen är miljö- och klimatpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Rikard Nordin sitter för Centerpartiet i Miljö- och Jordbruksutskottet och han tycker att Isabella Lövin borde ha vetat.

– Jag tycker det är rimligt att regeringen borde haft koll på både att hon sitter i styrelsen och dessutom har ett aktieinnehav.

Maria Wetterstrand framträdde i P1-morgon i morse och förklarade att hon inte anser att hon har gjort något fel.

– Jag har ju varit helt öppen och transparent med det här och jag har ju meddelat regeringen vid det tillfälle när bolaget började ttta lite närmare på just att samarbetea kring flygbränsle på ett mera kommersiellt plan. Och då har gjort det jag kan göra, sa Wetterstrand i P1-morgon.