Livsviktig mångfald

Syrefattiga hav kopplas till varmare temperaturer

2:00 min

Varmare temperaturer väntas leda till ökade problem med syrebrist i haven. Och det kan bli värre än vad modellerna visat hittills.

Det är bara under de senaste tio åren vi har börjat inse att varmare temperaturer på jorden är en viktig orsak till det växande problemet med syrefattiga områden i haven.

Och situationen kan bli värre i framtiden än vad vi har kunnat uppskatta hittills. Det säger Andreas Oschlies som arbetar med biogeokemiska modeller på det tyska universitetet i Kiel.

– De modeller som vi använder för att försöka förstå utvecklingen av nutida och framtida syrehalter i haven stämmer inte så bra med verkligheten, säger han.

Modellerna har jämförts med de riktiga mätningar som har gjorts på syrehalterna i haven genom åren. Då visar det sig att modellerna underskattar graden av syreförlust. Det kan alltså bli ännu värre i framtiden än vad de prognoser visar, som skapas med hjälp av modellerna.

Som vi berättat tidigare ser man numera syrefattiga områden även i havsområden som traditionellt inte brukar ha de problemen.

Varmare temperaturer minskar syrehalterna dels genom att göra syret mindre lättlösligt i vattnet, dels genom att det blir mindre omblandning av syrerikt vatten till syrefattigare nivåer, när vattnet skiktar sig i olika temperatur-zoner.

Det blir inte heller bättre av att till exempel fiskar kräver mer syre när värmen stiger i havet.

– Och det finns inga genvägar för att förbättra läget, utan det gäller att minska utsläppen av växthusgaser, säger Andreas Oschlies.