Miljöpartiets ungdomsförbund

Grön ungdom: Förbjud vissa inrikesflyg

2:46 min

Miljöpartiets ungdomsförbund vill förbjuda flygreklam och stoppa inrikesflyg mellan storstäderna.

Miljöpartiet drev igenom den omstridda flygskatten, men nu krävs betydligt radikalare åtgärder för klimatets skull, enligt partiets ungdomsförbund Grön ungdom.

Inför kongressen i maj vill Grön ungdom både förbjuda flygreklam och införa ett förbud att flyga mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Det är orimligt att ha kommersiellt flyg på de sträckorna. Redan i dag är tidsvinsten att flyga mellan Stockholm och Göteborg minimal jämfört med att åka tåg samma sträcka.

– Det som behövs är en kraftigt utbyggd kapacitet på spåret, säger David Ling, språkrör för Grön ungdom.
 
Är det förenligt med lagar och regler att förbjuda flygtrafik på det här sättet?

– Det vet jag faktiskt inte. Om man vill så brukar det gå att lösa.

I maj har Miljöpartiet kongress och då vill ungdomsförbundet få med sig partiet på en betydligt mer radikal flygpolitik.

Ekot har tagit del av de konkreta förslagen från Grön ungdom. Utöver att lägga ned flygtrafiken på vissa sträckor, så handlar det bland annat om att förbjuda flygbolag att ha bonussystem till kunder som flyger ofta.

Man vill också införa en stegrande flygskatt som ökar ju mer en person flyger och på sikt förbjuda flygreklam. I väntan på det vill förbundet att varningstexter ska införas. 

– Vi kommer ju inte att rädda världen genom att enskilda människor gör livsstilsförändringar, utan det krävs politisk förändring. En sådan viktig sak är att arbeta mot reklam, som ju göder konsumtionen av flygresor, säger David Ling.

Den tidigare riksdagsledamoten Karin Svensson Smith är sammankallande i Miljöpartiets klimatpolitiska nätverk.

Hon tycker att flera av ungdomsförbundets förslag är intressanta, inte minst en stegrande flygskatt.

– Volymen flyg måste minskas kraftigt för att nå klimatmålen, säger hon. 
 
På förra kongressen var det just Grön ungdom som, mot ledningens vilja, drev fram att partiet ska verka för en höjning av den nuvarande flygskatten.

Lorentz Tovatt, som är klimatpolitisk talesperson, tittar gärna vidare på flera av de nya kraven från Grön ungdom. Men han tror inte på ett förbud för inrikesflyg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Jag tycker att det känns lite väl radikalt och onödigt här och nu. Nu har vi flygskatten och vi kommer att fortsätta arbeta för att få på plats höghastighetsbanor. Det är saker vi vill använda för att göra flyget onödigt på de sträckorna, säger Lorentz Tovatt.