Kvinnojourer kritiserar upphandling av skyddat boende

1:47 min

Riksorganisationen för kvinnojourer deltar inte när sex kommuner i länet upphandlar skyddade boenden för till exempel våldsutsatta kvinnor. Enligt organisationen ställs det krav i upphandlingarna som exkluderar dem.

– Vi finns ju för att samhället har svikit i sitt stöd, och när samhället nu kommer ikapp så tar man över våra frågor och skapar någon slags marknad i stället för att tänka på kvinnornas och barnens behov, säger Jenny Westerstrand som är ordförande för Roks.

Kraven som ställs i upphandlingarna på bland annat högskoleutbildad personal och vissa säkerhetsanordningar på lokalerna fokuserar för mycket på yttre faktorer, menar Roks. 

– Vi tycker att vi har en högt kvalitativ verksamhet baserad på 40 års erfarenhet, säger Jenny Westerstrand. 

Kommunerna det rör sig om är Nacka, Haninge, Botkyrka, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö. På Nacka kommun, som ansvarar för den gemensamma upphandlingen, är Caroline Andreasson chef för barn- och familjeenheten. Hon ser kvinnojourerna som högt kompetenta.

– Vi står dock inför att vi behöver stärka barnrättsperspektivet framöver, därav behöver vi säkerställa det i de skyddade boendena. Därför har vi gjort de bedömningarna kring vilka kompetenser man behöver, som är motsvarande för andra verksamheter inom sociala områden, säger hon.