Flyr från Venezuela

Flyktingar fyller Colombias sjukhus

2:50 min

Den stora flykten från Venezuela till bland annat grannlandet Colombia har lett till en hårt överbelastad sjukvård i Colombia. Människor flyr Venezuela just bland annat för att det saknas medicin och vård i hemlandet och det är också ont om mat mitt i den ekonomiska krisen.

Ekots migrationskorrespondent Alice Petrén har besökt universitetssjukhuset Erasmo Meoz i staden Cúcuta i Colombia på gränsen till Venezuela.

Akuten på sjukhuset Erasmo Meoz är överbelagd. Sjukbritsarna står tätt. Här ligger människor med bandage och dropställningar och många sjuksköterskor och läkare rör sig hastigt runt.

– Vi möter alla typer av sjukdomar. Det är hjärtproblem, skadade armar och ben, infektioner och varenda en här inne är undernärd, förklarar akutläkaren Braulio Vega Montaguth bakom sin dator vid disken.

– Mycket undernärda, upprepar han.

Människor från Venezuela började komma hit för vård redan för tre år sedan, men det har ökat, säger han. Nu är var tredje patient från Venezuela.

Vården i Colombia är gratis, utan patientavgift, så även dem som lever långt bort i Venezuela kommer hela vägen hit i och med att det hemmavid saknas vård och medicin.

För Colombia är sjukvården till 1,2 miljoner flyktingar, plus de som återvänder, en ny stor utgift. Sjukhusledningen här har slagit larm om bristande resurser.

Pediatrikern på barnavdelningen Albert Abisai Cova Manrique säger att antalet sjuka barn ökar dramatiskt.

– Situationen är horribel, som han uttrycker det.

De är allvarligt undernärda och har cancer, diabetes, tbc och allvarliga lungproblem.

– Allt har förvärrats av att inget har åtgärdats i tid, säger läkaren.

Han är själv från Venezuela. Ett rikt oljeland borde kunna ge sitt folk vård, menar han innan han hastar vidare till en mamma Mercedes som visar sig ha vandrat ut ur Venezuela med en undernärd baby.

- Han var 11 månader och vägde knappt sex kilo, men han klarar sig nu, säger Mercedes, som är mycket tagen.