Östergötland

Våtmarker kan säkra dricksvattnet

2:22 min

Nya våtmarker kan ge ökad grundvattennivå, men det ekonomiska bidraget till detta finns inte längre kvar.

Genom att anlägga fler våtmarker kan de låga grundvattennivåerna i landet öka. Men vid årsskiftet togs bidragen till sådana projekt bort i budgeten riksdagen beslutade om. Det kan skapa stora problem.

– Den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna lade fram i december som riksdagen röstade igenom, där tog man bort hela våtmarkssatsningen som länen jobbat med. Jag blir förvånad över att inte alla ser att det här är akut och bråttom och att vi har problem. Och måste sätta igång om vi ska få bukt med det här i framtiden, säger Ellen Hultman, biolog på länsstyrelsen i Östergötland

Just nu är grundvattnet lågt eller mycket lågt i hela landet. Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, behövs dubbelt så mycket nederbörd mot vad som brukar falla de närmaste månaderna för att nivåerna ska återgå till normala. Annars kommer grundvattnet att bli extremt lågt i år på många håll - och det kommer att påverka tillgången på dricksvatten. 

– Man kommer få mer problem med brunnar som sinar, torrare marker som kan leda till förändringar i växtlighet och ökad risk för skogsbränder, säger Mattias Gustafsson, regionansvarig på SGU.

Efter den torra sommaren 2016 satsade regeringen pengar på att förebygga torka och öka grundvattnet. Bland annat betalades bidrag till våtmarksprojekt som ett sätt att behålla vatten i de öppna landskapen och i skogen. Pengar som nu alltså tagits bort. 

– Vi har ju ett landskap där vi dikat bort väldigt mycket vatten genom tiderna det har ju varit nödvändigt för att få mer jordbruksmark. Då slår det ju nu över att vi får problem med torka, grödor som torkar bort och djur som inte har något att beta och skogar som brinner upp, säger Ellen Hultman.

På datorskärmen framför henne ser vi vattendrag i landskapet på en karta från mitten av 1800-talet. En annan bild visar dagens jordbruksmarker där vattendragen och sumpmarkerna är borta. De äldre kartorna är till stor hjälp:

– Var har vattnet funnits förut i landskapet? För ska vi återskapa en miljö där vi ska ha mer vatten att tillgå är det troligtvis de bästa platserna för att få tillbaka vatten.

Så vad måste till förutom en budget där det finns pengar till sådana här satsningar?

–  Kommunerna skulle till exempel kunna ha med det i sin samhällsplanering för att fånga upp vatten på bra ställen. Vi har tagit bort vatten och vi har möjligheten att ta tillbaka det.