Sänkt skadestånd för förtal

Svea hovrätt sänkte på torsdagen det skadestånd som TT skall betala till advokat Per Svensson och dennes hustru Pia för grovt förtal. Skadeståndet sänks från 150 000 till 100 000 kronor till Per Svensson och från 75 000 till 50 000 kronor till hans fru Pia.
Svea hovrätt sänkte på torsdagen det skadestånd för grovt förtal, som TT och dess tidigare ansvarige utgivare Erik Nylén ska betala till advokat Pelle Svensson och dennes hustru Pia. Skadeståndet sänks från 150 000 till 100 000 kronor till Pelle Svensson och från 75 000 till 50 000 kronor till hans fru Pia. Sänkningen av skadeståndet motiveras med att just det aktuella telegrammet fått mindre spridning än vad TT-telegram normalt får. Telegrammet gick ut under natt och tidig morgon Kristi Himmelsfärdsdag 1998 och återgavs endast i några sändningar från Sveriges Radios Ekoredaktion. Inga morgontidningar kom ut denna dag. Vidare tar hovrätten hänsyn till att det så kallade fribrevets äkthet och därmed Pelle Svenssons handlande, ifrågasatts i den allmänna debatten. Tvisten gäller ett referat av ett inslag i tv-programmet Striptease. Programmet handlade om det så kallade fribrev, som Svenssons klient ''bombmannen'' Lars Tingström ska ha utfärdat och om Svenssons behandling av brevet. Uppgifterna som TT återgav om att Svensson skulle ha förfalskat fribrevet var osanna. Det fanns inte heller skälig grund att återge uppgifterna, som borde ha kontrollerats, anser hovrätten Att det ska handla om höga skadestånd motiveras liksom i tingsrätten med att oriktiga påståenden om att en advokat gjort sig skyldig till brottsligt eller oredligt förfarande, får följder för hans möjligheter att utöva sitt yrke. Dessutom är det en allvarlig personlig kränkning. Hovrätten tillägger att det i Pelle Svenssons fall dessutom tillkommer att han är en för allmänheten välkänd person. TT har ännu inte bestämt om man avser att försöka föra upp målet i Högsta domstolen (HD). TT har inte lyckats nå makarna Svenssons advokat Bertil Dahlström. Eko-redaktionen friades både i tingsrätt och hovrätt från förtal.