Trots kraven: SVT fortsätter dölja Melodifestivalens intäkter

SVT fortsätter att dölja intäkterna från sina kommersiella samarbeten kring Melodifestivalen. Det framkom när SVT sent förra veckan offentliggjorde sin public service-redovisning för 2018.

Nyligen kunde vi berätta hur Granskningsnämnden under åren 2015, 2016 och 2017 ställt krav på att SVT ska redovisa vilka kommersiella samarbeten som företaget ingått, och vilka intäkter de har genererat.

Men trots den återkommande kritiken från nämnden, svarade SVT:s VD Hanna Stjärne, att de inte tänker redovisa några summor på grund av affärssekretess.

En sak som dock framgår av årets redovisningen är att SVT:s intäkter från sponsring var totalt 37 miljoner. En ökning med 13 miljoner jämfört med 2017.

Summorna för avtalen med Live Nation och Blixten & Co, som är partners till Melodifestivalen, redovisas inte separat utan endast i en större pott som SVT kallar “övriga rörelseintäkter”. Totalt är den kommersiella summan i den posten 49 miljoner kronor.

Men eftersom inte avtalen går att ta del av i sin helhet, är det dock omöjligt att veta hur stor del av de kommersiella företagens arbete med Melodifestivalen som SVT slutligen fakturerar dem för.