Alternativmedicin

Ingen myndighet granskar alternativmedicinarna – patienter faller mellan stolarna

1:28 min

Trots att det är vanligt med alternativmedicin finns det ingen myndighet som granskar dem, men det kan ändras i framtiden.

Den som känner sig felbehandlad av någon alternativmedicinare har ingenstans att vända sig. Det går att kontakta konsumentverket om reklamen av behandlingen har varit missvisande men annars faller patienter mellan stolarna.

Idag finns det nämligen ingen myndighet som granskar alternativmedicinare, men det kan ändras. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara den etablerade vården, som till exempel primärvården. Så när de i höstas fick reda på att en sexåring behandlats av en alternativmedicinare och sedan fått kolloidalt silver, ett fall som P4 Jönköping har granskat, så kopplade de istället in polisen eftersom det är brottsligt att behandla små barn med alternativmedicin.

– Det är sällan som någon blir fälld enligt den lagen, det finns några få exempel, säger Kjell Asplund som leder en statlig utredning om att förbättra patientsäkerheten inom alternativmedicin. 

– Det ska väldigt mycket till i bevisbörda innan någon blir fälld idag.

IVO kommer i framtiden sköta tillsynen av alternativmedicinare, det kommer den statliga utredningen att föreslå enligt Kjell Asplund.

 – De har inget tydligt uppdrag idag och vi tycker att de bör ha det.