Förändringsarbete

Stockholmsbibliotek ska hållas fria från våldsbejakande extremism

2:00 min

Stockholms stad måste bli bättre på att utestänga personer som bedöms som våldsbejakande extremister från att framträda på kommunens bibliotek, enligt ett aktuellt beslut.

– Även personer med extrema åsikter kan rymmas inom Stockholms stadsbibliotek, men vi måste fundera över i vilka former, i vilken kontext och i vilka sammanhang. Och när det gäller våldsbejakande extremister har staden en väldigt tydlig hållning: de ska inte ha någon plattform via Stockholms stadsbibliotek, säger Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm.

Efter den uppmärksammade och kritiserade händelse där en person som av kommunen i efterhand bedömts som våldsbejakande högerextremist deltog i ett samtal på Hornstulls bibliotek i Stockholm i november förra året, påbörjar Stockholms stads kulturförvaltning nu ett förändringsarbete för att undvika att något liknande händer igen.

Där ingår bland annat en arbetsgrupp som ska motverka våldsbejakande extremism. Dessutom kommer Stockholms stadsbibliotek framöver att rekrytera en samordnare för programverksamheten, ta hänsyn till innehåll när de säkerhetsbedömer programpunkter och stärka personalens kunskaper om extremism – och om var gränsen egentligen ska dras.

– Bibliotekens uppgift är komplicerad, säger Daniel Forsman. Vi ska främja det demokratiska samhällets utveckling. Och där är yttrandefriheten väldigt stark. Men samtidigt är biblioteket ett öppet och publikt rum, och man ska kunna känna sig trygg när man besöker biblioteken.

Enligt Karin Linder, generalsekreterare på Svensk biblioteksförening, är det här ett arbete som bedrivs på bibliotek runt om i landet, men som kan stärkas.

– Jag tycker att det är bra att man tänker över det och gör en reflektion, och det tror jag att man behöver göra över hela landet, säger hon.