KLIMATPÅVERKAN

Miljövetaren vill minska utsläppen från avlopp vid skyfall

2:33 min

Städer och lärosäten i Östersjöområdet ska ta fram metoder för att förebygga att avlopp svämmar över och rinner ut i havet i samband med skyfall.

Intensiva regnoväder på grund av klimatförändringar gör att översvämningar i städers avloppsnät blir allt vanligare. Målet med städernas och lärosätenas arbete är att minska mängden föroreningar som rinner ut i havet.

– Man bedömer det som ett stort problem och i projektet har vi bedömt att om alla städer skulle implementera de verktyg som vi kommer att jobba med, så skulle man minska mängden föroreningshalter till Östersjöområdet med ungefär 50 procent, säger Sylvia Waara, miljövetare vid högskolan i Halmstad, som är med i samarbetet.

Många städer har i dag kombinerade nät för avlopps- och dagvatten, och de allt större stenlagda ytorna har minskat naturens förmåga att suga upp regnvatten.

Det gör att avloppsnät lätt svämmar över vid stora skyfall och vid höjda vattennivåer. Konsekvensen blir att orenat avloppsvatten med en hög näringshalt och andra skadliga ämnen rinner ut i Östersjön.