Delade meningar om samarbetet med Furan

Frälsningsarmén och Västerås stad har delade meningar om hur samarbetet med serviceboendet för missbrukare, Furan, har fungerat. Avtalet dem emellan är nämligen uppsagt från och med årsskiftet. Kommunen tycker det har fungerat bra, och Frälsningsarmén tycker tvärtom.

- Till syvende och sist är det alltid myndighetsutövaren som bestämmer. Och vad jag har hört av mina medarbetare så har samarbetet fungerat bra, säger Västerås socialnämnds stabschef, Eva Sahlén.

Men Frälsningsarmén är av en annan åsikt. Sonja Blomkvist är socialkonsulent och jobbar med missbruksfrågor för dem.

- De vill att vi ska hjälpa till men vi får inte ställa några krav. Kommunen har vetorätt känns det som.

Västerås stad för nu diskussioner med proAros om driften av Furan efter att Frälsningsarmén sagt upp avtalet. Förhandlingarna är inte klara än, säger Eva Sahlén.

- Men det kanske kan bli en viss kostnadsökning för kommunen.

Oppositionen i Individ- och familjenämden reserverades sig igår mot förslaget att ProAros ska ta över driften av Furan. Partierna vill istället att driften ska upphandlas och att därmed även Frälsningsarmén får en ny chans att driva Furan vidare. Det säger folkpartiets Ingrid Högsberg till P4 Västmanland.