Industriarbetsgivarna

”Farligt nära en lågkonjunktur”

2:07 min

Industriarbetsgivarna publicerar en ny konjunkturprognos där organisationen tror på fortsatt avmattning av konjunkturen både globalt och i Sverige.

För att stärka konkurrenskraften menar chefsekonom Kerstin Hallsten att kostnaderna för företagen måste minska. 

– Riskerna gör att vi ligger farligt nära en lågkonjunktur, säger hon.

Industriarbetsgivarna spår att BNP i Sverige växer med 1,3 procent i år, det är en mer pessimistisk bild än genomsnittet hos andra bedömare. 

Förutom kända ekonomiska risker som handelskonflikter och brexit menar Industriarbetsgivarna att företagens höjda kostnader jämfört med konkurrentländer utgör en risk. 

Sedan 2011 har lönerna i Sverige ökat med 20 procent, ungefär lika mycket som i Tyskland, i Finland har de ökat med 10 procent, enligt rapporten. 

Industrins konkurrenskraft har de senaste åren baserats på en svag växelkurs, enligt Kerstin Hallsten. 

– Vi måste helt enkelt ha en lägre ökning framöver av våra arbetskraftskostnader än länder som vi konkurrerar med. Det innebär att hålla igen på löneökningar. 

Risken med en svag krona är att företagen inte hela tiden strävar efter att bli effektivare, säger Kerstin Hallsten. 

– Omvandlingstrycket, och om man inte har den där pressen för att man har hyfsat bra resultat, på grund av en stark internationell konjunktur och en svag krona så kanske inte omvandlingstrycket kommer till på det viset man behöver när konjunkturen viker. 

Den fackliga motparten Unionens chefsekonom Katarina Lundahl säger att svensk industri går bra och hon tycker att det är farligt att jaga lägre kostnader. 

– Jag tror att det är lite att bita sig själv i svansen att bara fokusera på att hålla tillbaka löneökningstakten. Man måste fokusera på att kompetensutveckla sin personal, att hitta rätt kompetens och ge dem bra betalt, säger hon.