Narkolepsi

Klardröm kreativt med narkolepsi

2:29 min

Personer med sömnsjukdomen narkolepsi verkar drömma klardrömmar i hög utsträckning. Det leder till att de är mer kreativa än andra, visar fransk forskning.

En klardröm innebär att du delvis kan bestämma vad som sker i drömmen.

– Det blir roligare att drömma. Man har mer kontroll för man kan göra vad man vill, istället för att drömmen bestämmer, berättar 15-åriga Erik som har narkolepsi. 

Under en klardröm är frontalloben aktiv, där bland annat kritiskt tänkande finns. Det gör att man delvis kan styra drömmarna.

Professorn i neurologi, Isabelle Arnulf vid Sorbonneuniversitetet i Paris, upptäckte att hennes patient var en klardrömmare när de pratade om mardrömmar.

– Jag undrade hur det var med mardrömmarna, och hon berättade att hon ofta klarade av dem. Då blev jag nyfiken och undrade hur hon gjorde det. Svaret var att hon gjorde så att mardrömmarna helt enkelt försvann.

Då insåg Isabelle Arnulf att hon hade att göra med en klardrömmare.

Därefter fick alla med narkolepsi vid sömnkliniken i Paris frågor om klardrömmar, och för de flesta var det fullständigt naturligt. De hade inte ens tänkt på att det var en särskild förmåga.

Klardrömmar kan leda till ökad kreativitet, och när forskarna jämförde kreativiteten hos fler än 150 narkolepsipatienter, med ungefär lika många utan narkolepsi, visade det sig att de med narkolepsi fick högre kreativitets poäng.

– De skrev böcker eller gjorde fin konst, säger professor Isabelle Anulf.

Även när en mindre grupp fick testa den kreativa processen så bedömde tre utomstående experter att de som hade narkolepsi var mer kreativa.

Det här berättade Isabelle Arnulf nyligen på den den nordiska narkolepsikonferensen i Uppsala. Än så länge är forskningen opublicerad.
 
I Sverige drabbades fler än 400 personer av narkolepsi när de tog pandemrixsprutan i samband med svininfluensan AH1N1 2009/2010.