Östergötland

Trenden: Jordbruksmark blir bostäder och industrier

2:05 min

Östergötland är det län i Sverige där trenden att bygga på jordbruksmark ökat mest de senaste åren.

Det blir allt vanligare att bostäder och industrier byggs på mark som lämpar sig för odling och livsmedelsproduktion.

Tidigare i veckan backade politikerna i Norrköping från förslaget att tvångsinlösa jordbruksmark på Malmölandet utanför Norrköping för att bygga ett logistikcentrum.

Det här är ett exempel på där markanvändningen blivit en het politisk fråga där de politiska åsikterna går isär kring hur marken ska användas - för gröna näringar eller industrier. 

– Vi är tacksamma över att kommunen stoppat processen och vill belysa komplexiteten i detta fall, men vi ska inte glömma att planerna för området ligger kvar, säger markägaren Henning Trozelli. 

Att jordbruksmark används för att bygga bostäder och industrier är en tydlig trend i Östergötland. Enligt Jordbruksverkets senaste statisk som mäts i femårsperioder exploaterades 300 hektar odlingsmark i länet mellan åren 2011-2015.

Det är en ökning av areal som är störst i hela landet jämfört med föregående femårsperiod.

– Tittar man närmre på kommunerna är det Linköping följt av Mjölby och Motala som tagit flest hektar i anspråk mellan åren 2011-2015 , säger Anders Eliasson lantbrukskonsulent på Länsstyrelsen Östergötland. 

Länsstyrelsen anser att trenden är problematisk och har nyligen gått ut med skarpare råd till länets kommuner. 

– Vi råder kommunerna till att verkligen titta efter alternativa platser istället för att bygga på områden med värdefull jordbruksmark, säger Anders Eliasson. 

Henning Trozelli är den sjätte generationen i familjen som äger Björnsnäs gård på Malmölandet utanför Norrköping. På gården bedrivs bland annat kycklinguppfödning och spannmålsproduktion som sysselsätter mellan 80-100 personer.

– Vi måste ha en stark lokal livsmedelsproduktion. Den stora import av mat som sker i dagsläget är inte hållbar. Att så här mycket jordbruksmark i Östergötland totalförstörts är ett problem, säger Henning Trozelli.