Crispr/Cas 9

Kräver stopp för genförändrade bebisar

1:25 min

Flera framträdande forskare kräver nu ett tillfälligt stopp, ett moratorium, för forskning med genförändra embryon.

Det handlar om forskning där genförändring av embryon, ägg eller sädesceller leder fram till födslar av genredigerade bebisar. Forskarna från sju länder publicerar sitt krav om ett tillfälligt stopp i tidskriften Nature.

Genkniven Crispr/cas 9 upptäcktes 2012 i Umeå av Emmanuelle Charpentier. Hon jobbade tätt tillsammans med Jennifer Doudna i USA. Genkniven innebär att forskare på ett relativt enkelt, snabbt och billigt sätt kan göra genförändringar. Tidigare krävdes det oerhört avancerad utrustning, väldigt välutbildad personal men gav ändå inte lika tydliga resultat.

Världshälsoorganisationen, WHO, har redan tidigare i år börjat utreda vilka typer av regler som bör gälla för den här nya typen av teknik med Crispr/Cas 9

Allmänheten bör engagera sig i den här frågan, menar ledaren i Nature. Åsikter från bland annat de med svåra genetiska sjukdomar efterlyses.
 
I Kina genförändrade en forskare i fjol embryon till det som blev två tvillingflickor. De resultaten blev kända i slutet av november. Forskaren He Jiankui hävdade då att genförändringen var för att barnen skulle skyddas mot hiv. 

Nu finns en debatt, skriver Gentekniknämnden, om försöken också gjordes för att barnen skulle bli smartare. Den aktuella mutationen i genen CCR5 har i musförsök visat att det leder till ökad kognitiv förmåga.

 

Referens: Lander et al. "Adopt a moratorim on heritable genom editing" 165-168, 14 March 2019, Nature.
Editorial "Set rules for germline gene editing", s 145,  14 March 2019, Nature