HPV-cancerfall ökar bland män

Regeringsbeslut om cancervaccin dröjer

2:13 min

Regeringen kritiseras för att beslut om HPV-vaccin för pojkar dröjer. Samtidigt ökar HPV-orsakade cancerfall bland män.

Män som drabbas av cancer i svalget har blivit alltfler de senaste decennierna. Men trots att vaccination mot HPV-viruset skulle minska risken att fler drabbas, så dröjer regeringens beslut om att erbjuda HPV-vaccin också till pojkar.

Kritiker varnar nu för att cancerfall kopplade till viruset kommer att fortsätta att öka. En av dem som drabbats är Owe Persson, ordförande i Mun- och halscancerförbundet.

– Jag började med strålning, munnen var full med sår, berättar han. Det var ju ett skrämmande perspektiv när jag låg där och tänkte. Kommer jag någonsin kunna prata, hur kommer jag att se ut?

Svalgcancer är en av de snabbast ökande cancerformerna och den skördar drygt 100 liv varje år. Men majoriteten överlever och Owe Persson är i dag friskförklarad.

Vid Karolinska Institutet pågår forskning om cancer som orsakas av virus. De senaste siffrorna visar att de som drabbas av cancer i svalget har blivit fler de senaste decennierna.

Svalgcancer är numera en av de cancerformer som ökar snabbast, berättar Tina Dalianis, professor emerita i tumörvirologi vid Karolinska Institutet, och hon oroas över den brant stigande kurvan över svalgcancerfallen.

– Det har ökat, så idag kan man säga att det är runt 350 fall om året som är tonsill och tungbas, säger hon. Så från att ha varit en liten och obetydlig tumörgrupp så är det ungefär en tredjedel av all huvud- och halscancer. Så det är en stor andel.

Enligt Tina Dalianis är det förändrade sexualvanor som bidragit till ökningen. Under 70-80-talen blev det vanligare med många sexualpartners och det gjorde att HPV-viruset spreds snabbt. Idag är många bärare av HPV-viruset, men bara ett fåtal utvecklar cancer.

Många länder har de senaste åren infört HPV-vaccinationer för både flickor och pojkar, bland dem Österrike, USA, Storbritannien, Australien och Norge.

Redan 2017 konstaterade svenska folkhälsomyndigheten att HPV-vaccin för pojkar är effektivt och samhällsekonomiskt. Frågan ligger sedan dess på regeringens bord men beslut om att införa vaccinet för pojkar dröjer. Och Tina Dalianis tycker att det är konstigt.

– Kanske har man inte varit så medveten om hur stort problemet är och kommer fortsätta att vara i kanske 30 år till, säger Tina Dalianis.

Professor Dalianis får många mejl och brev om HPV-vaccination för män, och säger att det hade varit annorlunda om man hade vaccinerat bara pojkar och inte flickor.

– Då hade det blivit ett ramaskri. Nu tycker jag det är jätteförvånansvärt att det inte blir mer irritation över att inte pojkar blir vaccinerade. Vore jag kille skulle jag bli förbannad, avslutar Tina Dalianis.